biocare2-logo.gif Biomarkers in Cancer Medicine


Old news is no news...

But, if you despite that didn't find your way here until now, go ahead and read our old news.

Carl Borrebaeck får kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj. Read more

Anders Jahres pris till yngre forskare

Priset på 400 000 norska kronor delar Kristian Pietras med Tibor Harkany vid Karolinska Institutet. Kristian Pietras, som sedan den 1 augusti är professor i molekylär medicin vid Lunds universitet, får priset för sin forskning på mekanisker som reglerar blodförsörjningen till tumörer och möjligheten att angripa detta som en form av cancerbehandling.

Read more: www.med.lu.se/toppnyheter/120816_jhare

25 miljoner till utveckling av nytt cancerläkemedel.

Ett cancerprojekt med ursprung vid Lunds universitet kan nu fortsätta sin resa mot kliniska prövningar och färdigt läkemedel. Detta tack vare 25 miljoner kr från FoU-programmet Eurostar. 2012-06-20

Read more: www.med.lu.se/nyheter/120620_cancer

Donation från Göran och Birgitta  Grosskopf. Genom en 10 miljoners-donation från Göran Grosskopf får Lunds universitet en ny toppforskare på området bröstcancer. Forskaren, Kristian Pietras, kommer att vara verksam i Medicon Village som har inflyttningsfest under torsdagen. 2012-05-24.

Read more:

ww.lu.se/o.o.i.s?id=708&news_item=8205

www.cisionwire.se/medicon-village/r/kristian-pietras--nyrekryterad--superforskare--till-lunds-universitet-och-medicon-village-,c9263876

BioCARE Advanced seminar, May 23 2012.

Advanced BioCARE Seminar in Lund, May 23 2012.

Read more: Cancer Genomics in the Year of 2012.

Göran Gustafssonpriset till Martin Bergö

Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet,
 tilldelas 2012 års Göran Gustafssonpris i kategorin medicin. Priset är på totalt 4,75 miljoner kronor och delas ut av Kungliga Vetenskapsakademin.

www.kva.se/sv/pressrum/Pressmeddelanden-2012/Goran-Gustafssonprisen-2012--fem-forskarpriser-om-nastan-24-miljoner-kronor--offentliggors-idag-och-delas-ut-i-morgon-av-HM-Konungen/

Prestigefyllt europeiskt forskningsanslag till cancerforskare. 2012-01-26.

Cancerforskaren Håkan Olsson vid Lunds universitet får ERC, European Research Council, Advanced Grant, vilket innebär ett stöd till epidemiologiforskningen på maximalt 11 miljoner kronor under en femårsperiod.

Rad more: www.med.lu.se/nyheter/prestigefyllt_europeiskt_forskningsanslag_till_cancerforskare

Lunds Fernströmpris till forskning om cancercellers kommunikation.  2011-09-06

Mattias Belting, har utsetts till Lunds universitets egen Fernströmpristagare för sin forskning på cellers kommunikation och hur det påverkar tumörers utveckling.

Read more: ww.med.lu.se/toppnyheter/110906_belting


Strategisk satsning på genomik och systembiologi kring blodcancer. 2011-06-30

Forskarna Björn Nilsson och Markus Hansson med kollegor har beviljats 20 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning för genomisk/systembiologisk forskning kring blodcancersjukdomen Multipelt Myelom.

Read more: www.med.lu.se/nyheter/110630_myelom

Malmö Cancer Center / BioCARE SEMINAR, May 19th 2011.

​Lecturer: Peter C. Adamson, Division of Clinical Pharmacology and Therapeutics Director, Experimental Therapeutics in Oncology Professor of Pediatrics University of Pennsylvania School of Medicine The Children's Hospital of Philadelphia Chair, the Children's Oncology Group, US    

Title: "Development of Targeted Agents for Children with Cancer".

Date and Time: Thursday, May 19th 16.00.

Place: Main Lecture Hall, CRC, Entrance 72, Malmö

Retreat March 17-18 2011.

The first retreat of the BioCARE Research School will take place next month on March 17-18 at Clarion Grand Hotel in Helsingborg. More information under Research School.

BioCARE SEMINAR, March 15th 2011

​Lecturer: Gabriele Bergers, Ph.D. Professor, University of California, San Francisco.​

Title: "The functional significance of the microenvironment in tumor progression and resistance".​

Time: Tuesday, March 15th 16.00 – 17.00.

Place: Belfragesalen, BMC, Klinikgatan 32, Lund.

2010-10-22

European research council awarded Ramin
Massoumi from Lund University with the
ERC Independent Researcher Grant for
five years. 

Read more at Lund University web»

Read more at ERC»

LundUniversity_C_BLACK-Converted.gif biocare2-logo.gif LO_GU_cen2rBlack-2.png

BioCARE Lund University - Medicon Village 406 (311K2), Scheelevägen 2 - SE-223 81 Lund - +46-46-2226420

BioCARE University of Gothenburg - Cancer Center Sahlgrenska - Box 425 - 405 30 Göteborg -

Email BioCARE - www.biocare.nu

Design by Xpresso Publishing